آدرس: شهر گلبهار – بلوار ابن سینا – جنب آتش نشانی – شهرداری گلبهار

شماره تلفن: ۳۸۳۲۳۴۳۶ (۰۵۱)

سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۷۰۳۳۳۹

رایانامه : ۱۳۷@golbahar.ir
  • درخواست تماس با چه واحدی را دارید؟